Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 1-2/2010


Z EKONOMII ŚWIATOWEJ

Howard R. Vane, Chris Mulhearn - Wywiad z Edmundem S. Phelpsem, artykuł


* * *

Piotr Urbanek - Rotacje zarządów polskich spółek publicznych w warunkach kryzysu gospodarczego, artykuł

Ewa Aksman - Znaczenie podatku netto w Polsce dla zróżnicowania dochodów, artykuł

Marcin Piątkowski - Polityka podatkowa w Europie Środowo - Wschodniej - konkurować czy harmonizować?, artykuł

Krystian Mucha - Czynniki wyjaśniające zjawisko luki percepcji wśród konsumentów w okresie przyjmowania euro, artykuł

Jan Fałkowski - Zmiany liczby gospodarstw rolnych w Polsce w okresie transformacji, artykuł

Robert Kudłak - Wpływ ochrony środowiska na konkurencyjność, artykuł

Anna Marszałek - Model "potrójnej pętli" a zmiany w gospodarce opartej na wiedzy, artykuł


KONFERENCJE - POLEMIKI - RECENZJE

Recenzja książki: Jean Tirole, The Theory of Corporate Finance, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2006, s. 640 - rec. Jacek Prokop

Recenzja książki: Globalny kryzys finansowy a polska gospodarka, redakcja Witold Małecki, Vizja Press&IT, Warszawa 2009, s. 274 - rec. Marek Lubiński

Recenzja książki: International Business in Transition, redakcja Marian Gorynia, Difin, Warszawa 2009, s. 328 - rec. Paweł Dziewulski

Od wielkiej depresji do kryzysu hipotecznego - Marian Zalesko

Koszty i korzyści wprowadzenia euro przez Polskę w świetle doświadczeń Słowacji - Tadeusz Smuga

Konsument w europejskiej przestrzeni - Tadeusz SmugaCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238