Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 3/2010

Marta Gancarczyk - Model schyłku i odrodzenia klastrów, artykuł

Tomasz Tokarski - Przestrzenne zróżnicowanie łącznej produktywności czynników produkcji w Polsce, artykuł

Joanna Mackiewicz-Łyziak - Wpływ infrastruktury na produktywność w gospodarce Polski, artykuł

Jan Brzozowski, Marek Szarucki - Ekonomiczne skutki transferowania zarobków przez emigrantów, artykuł


Z EKONOMII ŚWIATOWEJ

Edmund S. Phelps - Makroekonomia dla nowoczesnej gospodarki, artykuł


KONFERENCJE - POLEMIKI - RECENZJE

Gospodarowanie zasobami pracy w przemyśle motoryzacyjnym w warunkach kryzysu - Wanda Karpińska-Mizielińska, Tadeusz Smuga

Recenzja książki: Stefan Krajewski, Prywatyzacja, restrukturyzacja, konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 372 - rec. Marian Gorynia

Recenzja książki: Migracja kapitału w globalnej gospodarce, redakcja naukowa Andrzej Szablewski, Difin, Warszawa 2009, s. 473 - rec. Jan K. Solarz

Recenzja książki: Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime, redakcja naukowa Joanna Czech-Rogosz, Jacek Pietrucha, Rafał Żelazny, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 289 - rec. Marek LubińskiCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238