Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 4/2010

Krzysztof Ćwikliński - Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na zadłużenie krajów najuboższych, artykuł

Adrian Kożuchowski - "Klątwa surowcowa" a czynniki geograficzne i instytucjonalne, artykuł

Henryk Wnorowski - Wpływ podatków na wzrost gospodarczy i konkurencyjność w ujęciu instytucjonalnym, artykuł

Łukasz Goczek - Przyczyny korupcji w krajach postkomunistycznych, artykuł

Dorota Wawrzyniak - Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych, artykuł


RECENZJE

Recenzja książki: Bezrobocie równowagi w gospodarce polskiej. Szacunki, tendencje i determinanty, redakcja Walentyna Kwiatkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 250 - rec. Wacław Jarmołowicz, Beata Woźniak-Jęchorek

Recenzja książki: Władysław Szymański, Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie, Difin, Warszawa 2009, s. 213 - rec. Piotr Ważniewski

Recenzja książki: Praktyka skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, redakcja Mariusz Sagan, Iwona Sierzputowska, Difin, Warszawa 2009, s. 287 - rec. Jacek BrdulakCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238