Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 5-6/2010

Arkadiusz Michał Kowalski - Kooperacja w ramach klastrów jako czynnik zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności regionów, artykuł

Barbara Jankowska - Internacjonalizacja klastrów, artykuł

Marta Gancarczyk - System wsparcia dla przedsiębiorców - doświadczenia brytyjskie, artykuł

Szymon Truskolaski - Egzogeniczność mierników szoków technologicznych na przykładzie Polski w latach 2005-2009, artykuł

Krzysztof Pytka, Tomasz Kuszewski - Ocena skuteczności handlu emisjami w Unii Europejskiej, artykuł

Małgorzata Pawłowska - Competition in the Polish Banking Sector, artykuł


RECENZJE

Recenzja książki: Alan Beattie, False Economy: A Surprising Economic History of the World, Riverhead Books, New York 2009, s. 324 - rec. Rafał Matera

Recenzja książki: Agnieszka Ostalecka, Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania, Difin, Warszawa 2009, s. 302 - rec. Marek Lubiński

Recenzja książki: Kompendium wiedzy o konkurencyjności, redakcja Marian Gorynia, Ewa Łaźniewska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 350 - rec. Tomasz Dołęgowski


KONFERENCJE

1st Polish Law & Economics Conference - Anna Laszczyk, Katarzyna Metelska-SzaniawskaCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238