Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 7-8/2010

Krzysztof Bartosik - Wpływ wydajności pracy na zatrudnienie w polskim przemyśle przetwórczym, artykuł

Sylwia Roszkowska, Aleksandra Rogut - Wages, Prices and Unemployment in Poland, artykuł

Paweł Kumor - Zależność nierówności plac od poziomu rozwoju gospodarczego, artykuł

Krystyna Przybylska - Born global – nowa generacja małych polskich przedsiębiorstw, artykuł

Andrzej T. Szablewski - Implikacje unijnej polityki klimatycznej ze szczególnym uwzględnieniem sektora elektroenergetycznego, artykuł

Edyta Dworak, Maria Magdalena Grzelak - Nakłady na działalność badawczo-rozwojową a PKB w krajach Unii Europejskiej, artykuł


RECENZJE

Recenzja książki: Uskali Mäki, The Methodology of Positive Economics: Reflections on the Milton Friedman Legacy, Cambridge University Press, Cambridge 2009, s. 382 - rec. Łukasz Hardt

Recenzja książki: Paweł Marszałek, Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej jako przesłanka stabilności poziomu cen, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 200 - rec. Marek Lubiński

Recenzja książki: Bohdan Jeliński, Polityka współpracy z zagranicą, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 573 - rec. Marian Gorynia

Recenzja książki: Bożena M. Dobrzańska, Planowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007, s. 160 - rec. Bazyli Poskrobko


KONFERENCJE

Bilans przemian społeczno-gospodarczych krajów Europy Środkowej i Wschodniej - Tadeusz SmugaCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238