Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 9/2010

Marek Lubiński - Polityka fiskalna wobec kryzysu finansowego. Próba oceny, artykuł

Andrzej Wojtyna - Gospodarki wschodzące w obliczu kryzysu finansowego: duża odporność czy podatność?, artykuł

Władysław Welfe, Waldemar Florczak - Slowdown of the Polish Economy: Model-Based Simulations, artykuł

Adam Wyszkowski - Koncepcja tax expenditures w systemie podatkowym, artykuł

Lesław Niemczyk - Program badawczy Luca Paciolego, artykuł


RECENZJE

Recenzja książki: Liberalizm we współczesnej gospodarce, redakcja naukowa Wacław Jarmołowicz, Marek Ratajczak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s. 360 - rec. Maciej Miszewski

Recenzja książki: Gospodarka w warunkach kryzysu, redakcja Sławomir Antkiewicz, Michał Pronobis, CeDeWu, PI Wydawnictwo Fachowe, Warszawa 2009, s. 310 - rec. Marek Lubiński

Recenzja książki: Bartosz Michalski, Międzynarodowa koordynacja polityki konkurencji. Budowa ładu korporacyjnego w gospodarce światowej, Difin, Warszawa 2009, s. 255 - rec. Ewa Kaliszuk


KONFERENCJE

Ekonomia - Polityka - Etyka - Tadeusz SmugaCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238