Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 10/2010

Krzysztof Karbownik, Małgorzata Knauff - Kierunki rozwoju ekonomii na podstawie klasyfikacji Journal of Economic Literature, artykuł

Jacek Szlachta, Janusz Zaleski - Kierunki polityki regionalnej w Polsce do roku 2020, artykuł

Maria Lissowska - Polityka konsumencka – podstawy teoretyczne, cele i narzędzia, artykuł

Andrzej Sznajder - Równowaga sił konkurentów na rynku sportu profesjonalnego, artykuł

Dorota Wyszkowska - Pozyskiwanie środków pomocowych Unii Europejskiej przez gminy województwa podlaskiego, artykuł


RECENZJE

Recenzja książki: Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu, redakcja naukowa Jan L. Bednarczyk, Sławomir I. Bukowski, Józef Misala, CeDeWu, PI, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2009, s. 285 - rec. Marek Lubiński

Recenzja książki: Planowanie budżetowe a alokacja zasobów, redakcja naukowa Stanisław Owsiak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 373 - rec. Andrzej MuszyńskiCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238