Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 11-12/2010


Z EKONOMII ŚWIATOWEJ

Paul Krugman - Rewolucja rosnących przychodów w handlu i geografia, artykuł


* * *

Zbigniew Kuchta, Katarzyna Piłat - Zastosowanie modelu realnego cyklu koniunkturalnego Hansena do gospodarki Polski, artykuł

Adam Adamczyk - Propozycje zmian bodźców podatkowych wspierających działalność B+R polskich przedsiębiorstw, artykuł

Edyta Dworak - Zaawansowanie gospodarki opartej na wiedzy w krajach Unii Europejskiej, artykuł

Urszula Markowska-Przybyła - Konwergencja regionalna w Polsce w latach 1999 – 2007, artykuł

Wirginia Doryń - Wpływ kapitału społecznego na internacjonalizację przedsiębiorstw, artykuł


RECENZJE

Recenzja książki: Katarzyna Metelska-Szaniawska, Konstytucyjne czynniki reform gospodarczych w krajach postsocjalistycznych. Studium empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 354 - rec. Marian Zalesko

Recenzja książki: Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny - Przebieg - Skutki, redakcja naukowa Jan L. Bednarczyk, Sławomir I. Bukowski, Józef Misala, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2009, s. 259 - rec. Marek Lubiński

Recenzja książki: Anna Marszałek, Rola uczelni w regionie, Difin, Warszawa 2010, s. 272 - rec. Stanisław Macioł

Recenzja książki: Maria Johann, Strategie marketingowe w turystyce, Difin, Warszawa 2009, s. 150 - rec. Maciej Dębski


Spis publikacji - 2010 r.Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238