Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 1-2/2011


80 LAT GOSPODARKI NARODOWEJ (1931-2011)

Anna Jarosz-Nojszewska - Gospodarka Narodowa - Gospodarka Planowa - Gospodarka Narodowa, artykuł


* * *

Marek Lubiński - Przyszłość paktu stabilności i wzrostu, artykuł

Paweł Gajewski - Doświadczenia z reform fiskalnych w okresie tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej, artykuł

Elżbieta Duliniec - Koncepcje przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych. Rozważania terminologiczne, artykuł

Łukasz Jabłoński - Kapitał ludzki w wybranych modelach wzrostu gospodarczego, artykuł

Leszek Michalczyk - Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwach województwa małopolskiego, artykuł


RECENZJE

Recenzja książki: Jakub Górka, Konkurencyjność form pieniądza i instrumentów płatniczych, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 208 - rec. Wiesław Szczęsny

Recenzja książki: Ponadnarodowa i narodowa polityka monetarna na świecie, redakcja Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 174 - rec. Marek Lubiński

Recenzja książki: Przedsięborczość a rozwój regionalny w Polsce, redakcja Kazimierz Kuciński, Difin, Warszawa 2010, s. 262 - rec. Maciej Grubała, Barbara Szmyt


KONFERENCJE

Problemy rozwoju w warunkach gospodarki pokryzysowej - Tadeusz Smuga



Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238