Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 3/2011

Stanisław Cichocki, Joanna Tyrowicz - Determinanty zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce w okresach wysokiej i niskiej koniunktury, artykuł

Witold Nowiński, Wanda Nowara - Stopień i uwarunkowania internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw, artykuł

Tomasz Serwach - Od handlu między państwami do handlu na poziomie przedsiębiorstw, artykuł

Piotr Wdowiński - Model monetarny kursu równowagi złoty/euro: analiza kointegracyjna, artykuł

Bartłomiej Rokicki - System monitorowania i ewaluacji polityki spójności w Polsce, artykuł


RECENZJE

Recenzja książki: Maciej Bałtowski, Gospodarka socjalistyczna w Polsce, Geneza - Rozwój - Upadek, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2009, s. 464 - rec. Wacław Jarmołowicz

Recenzja książki: Andrzej Karpiński, Co trzeba wiedzieć o studiach nad przyszłością, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 99 - rec. Tadeusz SmugaCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238