Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 4/2011

Krzysztof Marczewski - Teoretyczne aspekty stabilizacyjnej polityki antykryzysowej, artykuł

Piotr Krajewski - Efekty podażowe szoków fiskalnych w gospodarce polskiej na podstawie modelu realnego cyklu koniunkturalnego, artykuł

Jarosław Kubiak - Metody badania asymetrii informacji w przedsiębiorstwie w zakresie alokacji kapitału, artykuł

Piotr Urbanek - Outsorcing w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa w świetle teorii kosztów transformacyjnych, artykuł

Mariusz Sagan, Piotr Zalewa, Oleg Gorbaniuk, Bartosz Jóźwik - Transfer technologii i wiedzy do przedsiębiorstw województwa lubelskiego, artykuł


RECENZJE

Recenzja książki: Stanisław Kubielas, Innowacje i luka technologiczna w gospodarce opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 398 - rec. Wojciech Burzyński

Recenzja książki: Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, redakcja naukowa Barbara Dobiegała-Korona, Tymoteusz Doligalski, POLTEXT, Warszawa 2010, s. 565 - rec. Andrzej Szablewski

Recenzja książki: Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło, Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Srodkowo-Wschodniej, Difin, Warszawa 2010, s. 204 - rec. Irena OzimekCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238