Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 5-6/2011

Elżbieta Duliniec - Przedsiębiorstwa wcześnie umiędzynarodowione – uwarunkowania i rozwój, artykuł

Grzegorz Konat, Wanda Karpińska-Mizielińska, Tadeusz Smuga - Znaczenie ubezpieczeń eksportowych w Polsce w latach 2000–2009, artykuł

Bernadeta Baran - Geneza i skutki kryzysu finansów publicznych w Grecji, artykuł

Adam Koronowski - Kryzys finansów publicznych czy kryzys płatniczy krajów PIIGS?, artykuł

Katarzyna Kosior - Koncepcje reform Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po 2013 roku, artykuł

Lesław Niemczyk - Rachunkowość zasobu wiedzy przedsiębiorstwa, artykuł


80 LAT GOSPODARKI NARODOWEJ (1931-2011)

Anna Jarosz-Nojszewska - Józef Maria Poniatowski i „Gospodarka Narodowa”, artykuł


RECENZJE

Recenzja książki: Jan Kulig, Meandry globalizacji XXI wieku, VIZJA PRESS&IT, Warszawa 2010, s. 237 - rec. Krzysztof Bartosik

Recenzja książki: Institutional Change in the European Transition Economies. The Case of Poland, redakcja Tadeusz Kowalski, Steve Letza, Clas Wihlborg, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 339 - rec. Tomasz DołęgowskiCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238