Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 7-8/2011

Janusz Sawicki - Debt Reduction in the Eurozone, artykuł

Jacek Szlachta, Janusz Zaleski - Programowanie rozwoju społeczno – gospodarczego w układach makroregionalnych, artykuł

Tadeusz Misiak, Tomasz Tokarski, Robert W. Włodarczyk - Konwergencja czy dywergencja polskich rynków pracy?, artykuł

Violetta Korporowicz - Zdrowie jako kategoria społeczno – ekonomiczna, artykuł

Jakub Górka - Rozwój sieci bankomatów w Polsce a opłaty interchange i surchange, artykuł

Anna Horodecka - Cele polityki gospodarczej w różnych podejściach metodologicznych ekonomii, artykuł


80 LAT GOSPODARKI NARODOWEJ (1931 – 2011)

Tomasz Kuszewski - Dwadzieścia lat później, artykuł


RECENZJE

Recenzja książki: Finansowe determinanty wzrostu w gospodarce globalnej, redakcja Jan L. Bednarczyk, CeDeWu.pl, Warszawa 2010, s. 301 - rec. Marek Lubiński

Recenzja książki: Anna Bąkiewicz, Strukturalne aspekty rozwoju gospodarczego. Doświadczenia azjatyckie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 280 - rec. Piotr Ważniewski

Recenzja książki: Przedsiębiorstwo. Region. Rozwój, redakcja Marian Strużycki, Difin, Warszawa 2011, s. 264 - rec. Jacek Brdulak


KONFERENCJE

Wyzwania związane z użytkowaniem Wolnego i Otwartego Oprogramowania w polskich przedsiębiorstwach - Katarzyna BachnikCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238