Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 9/2011

Andrzej Wojtyna - Standardowe i niestandardowe działania antykryzysowe w gospodarkach wschodzących, artykuł

Paweł Dziewulski - On Time-to-Build Economies with Multiple-Stage Investments, artykuł

Aleksandra Hałka, Agnieszka Leszczyńska - Wady i zalety wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych – szacunki obciążenia, artykuł

Krzysztof Kalisiak, Małgorzata Szreder, Kaja Białowąs - Finansowy i niefinansowy zwrot z edukacji, artykuł


85 LAT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Ryszard Domański, Marian Gorynia, Bohdan Gruchman, Witold Jurek, Emil Panek - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (1926- 2011), artykuł


RECENZJE

Recenzja książki: Teoria i polityka wzrostu gospodarczego – osiągnięcia i doświadczenia, redakcja Józef Misala, CeDeWu.pl, Warszawa 2010, s. 232 - rec. Marek Lubiński

Recenzja książki: Katarzyna Bachnik, Skandynawskie uwarunkowania kulturowe w procesach zarządzania, CeDeWu.pl, Warszawa 2010, s. 199 - rec. Barbara Bojewska


KONFERENCJE

Ekonomia – Polityka – Etyka - Tadeusz Smuga

Etyczny wymiar polityki długu publicznego - Paweł PiątkowskiCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238