Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 10/2011

Piotr Ciżkowicz, Andrzej Rzońca - Mechanizmy oddziaływania deficytu fiskalnego na wzrost gospodarki, artykuł

Paweł Gajewski - Nierównowaga finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej, artykuł

Jacek Prokop - Powstawanie i stabilność karteli heterogenicznych, artykuł

Natalia Nehrebecka - Wykorzystanie łańcuchów Markowa do prognozowania zmian w strukturze polskich przedsiębiorstw, artykuł


80 LAT GOSPODARKI NARODOWEJ (1931-2011)

Anna Jarosz-Nojszewska - Aleksander Konstanty Ivánka (1904-1975), artykuł


RECENZJE

Recenzja książki: Andrzej Małkiewicz, Kryzys. Polityczne, ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010, s. 220 - rec. Marek Lubiński

Recenzja książki: Ewa Aksman, Redystrybucja dochodów i jej wpływ na dobrobyt społeczny w Polsce w latach 1995-2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 243 - rec. Małgorzata RadziukiewiczCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238