Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 11-12/2011

Michał Burzyński, Krzysztof Malaga - Neoschumpeterowski model wzrostu z rynkiem kapitałowym, artykuł

Dariusz Leśko - A Model of Firm Growth, artykuł

Anna Sulima - Równowaga w modelu Nonnemana-Vanhoudta z funkcją produkcji CES, artykuł

Monika Fiedorczuk - Znaczenie grup kapitałowych w Rosji, artykuł

Vitali Naumavets - Strategie rozwoju przedsiębiorstw z polskim kapitałem na rynku białoruskim, artykuł


Z EKONOMII ŚWIATOWEJ

Michael Woodford - Pośrednictwo finansowe i analiza makroekonomiczna, artykuł


80 LAT GOSPODARKI NARODOWEJ (1931 – 2011)

Anna Jarosz-Nojszewska - Józef Krzyczkowski i Zespół Społeczno-Narodowy, artykuł


RECENZJE

Recenzja książki: Pod prąd głównego nurtu ekonomii, redakcja Mateusz Machaj, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2010, s. 239 - rec. Marek Lubiński

Recenzja książki: Krzysztof Janasz, Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej w Polsce. Żródła i modele, Difin, Warszawa 2010, s. 280 - rec. Wojciech Burzyński


KONFERENCJE

Liberalizm ekonomiczny a transformacja gospodarcza - Wacław Jarmołowicz, Katarzyna Szarzec

Rozwój regionalny – uwarunkowania globalne - Tadeusz Smuga


Spis publikacji w 2011 r.



Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238