Prenumerata

Prenumeratę dwumiesięcznika Gospodarka Narodowa na 2018 r. przyjmują:
  • Ruch S.A.,
  • Kolporter S.A.,
  • Garmond Press S.A.

Cena prenumeraty rocznej: 235,20 zł,
Cena prenumeraty półrocznej: 117,60 zł,
Cena pojedynczego egzemplarza: 58,80 zł.

Pojedyncze egzemplarze można nabyć
w Oficynie Wydawniczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, tel (22) 564-94-77
lub przez stronę internetową: www.wydawnictwo.sgh.waw.pl

Zamówienia na prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje Ruch S.A.

Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238