Kontakt

Adres redakcji:

"Gospodarka Narodowa"
Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa

e-mail: gospodarka.narodowa@sgh.waw.pl

Sekretarz redakcji: mgr Grzegorz Konat
Dyżury:
poniedziałki w godz. 16:30-17:30
ul. Madalińskiego 6/8
budynek M, pokój 240
02-513 Warszawa
tel. (022) 564 93 94

Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238