Kolegium Redakcyjne

Redaktor naczelny:
Marek Gruszczyński - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zastępca redaktora naczelnego:
Jakub Growiec - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Sekretarz redakcji:
Grzegorz Konat - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy

Bogusław Fiedor - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Marian Gorynia - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Joanna Kotowicz-Jawor - Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
Eugeniusz Kwiatkowski - Uniwersytet Łódzki
Maria Lissowska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Jacek Prokop - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tadeusz Smuga - Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy
Jacek Szlachta - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Andrzej Sznajder - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Rafał Weron - Politechnika WrocławskaRada Programowa

Andrzej Wojtyna - przewodniczący, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Nicola Acocella - Università degli Studi di Roma „La Sapienza”
Alfred A. Haug - University of Otago
Władysław Milo - Uniwersytet Łódzki
Witold M. Orłowski - Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Jerzy Osiatyński - Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
Pascal Petit - Université Paris 13
Leonid Polishchuk - Higher School of Economics, National Research University, Moskwa
Marek Rocki - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Howard R. Vane - Liverpool John Moores University
Aleksander Welfe - Uniwersytet Łódzki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Anna Zielińska-Głębocka - Uniwersytet Gdański

Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238