Kolegium Redakcyjne

Bogusław Fiedor
Marian Gorynia
Jakub Growiec - zastępca redaktora naczelnego
Marek Gruszczyński - redaktor naczelny
Grzegorz Konat - sekretarz redakcji
Joanna Kotowicz-Jawor
Eugeniusz Kwiatkowski
Maria Lissowska
Jacek Prokop
Tadeusz Smuga
Jacek Szlachta
Andrzej Sznajder
Rafał WeronRada Programowa

Andrzej Wojtyna - przewodniczący, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Nicola Acocella - Università degli Studi di Roma „La Sapienza”
Alfred A. Haug - University of Otago
Władysław Milo - Uniwersytet Łódzki
Witold M. Orłowski - Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Jerzy Osiatyński - Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
Pascal Petit - Université Paris 13
Leonid Polishchuk - Higher School of Economics, National Research University, Moskwa
Marek Rocki - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Howard R. Vane - Liverpool John Moores University
Aleksander Welfe - Uniwersytet Łódzki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Anna Zielińska-Głębocka - Uniwersytet Gdański

Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238