Lista recenzentów

Ewa Aksman
Paweł Baranowski
Peter Becker
Krzysztof Borowski
Asmina Christoforou
Dorota Ciołek
Mikołaj Czajkowski
Paweł Dziewulski
Paweł Gajewski
Michał Gradzewicz
Marek Góra
Bohdan Jung
Jerzy Kitowski
Paweł Kopiec
Dominik Korniluk
Aleksander Lascaux
Katarzyna Maciejowska
Krzysztof Malaga
Marin Marinov
Adam Nalepka
Mariusz Próchniak
Krzysztof Pytka
Michał Rubaszek
Maja Rynko
Aleksander Sulejewicz
Sławomir Śmiech
Jan Toporowski
Jan Wiktor
Bartosz Witkowski
Wiktoria Wróblewska
Jan Zwierzchowski

Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238