Lista recenzentów

Ewa Aksman
Anna Chmielak
Paweł Dziewulski
Paweł Gajewski
Marek Garbicz
Janina Godłów-Legiędź
Jerzy Kitowski
Grzegorz Konat
Michał Kostecki
Jan S. Kowalski
Aleksander Lascaux
Marek Lubiński
Aleksandra Majchrowska
Krzysztof Malaga
Krzysztof Marczewski
Katarzyna Metelska-Szaniawska
Lesław Niemczyk
Józef Niemczyk
Wojciech Pacho
Paweł Piątkowski
Krystyna Poznańska
Mariusz Próchniak
Krzysztof Pytka
Jacek Tomaszewski
Piotr Urbanek
Bartosz Witkowski
Piotr Ważniewski
Janusz Zaleski

Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238