Lista recenzentów

Ewa Aksman
Agata Adamska
Marzanna Błaszczuk-Zawiła
Jacek Brdulak
Henryk Bąk
Anna Chmielak
Anna Dąbrowska
Paweł Gajewski
Kazimierz Kloc
Aleksandr Lascaux
Marek Lubiński
Krzysztof Malaga
Krzysztof Marczewski
Katarzyna Metelska-Szaniawska
Ewa Miklaszewska
Józef Niemczyk
Krystyna Poznańska
Jan Przystupa
Michał Ramsza
Janusz Sawicki
Dominik A. Skopiec
Anna Skowronek-Mielczarek
Andrzej T. Szablewski
Grzegorz Ślusarz
Jacek Tomaszewski
Piotr Ważniewski
Bartosz Witkowski

Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238