Lista recenzentów

Katarzyna Bachnik
Paweł Dziewulski
Elżbieta Czarny
Michał Goliński
Feliks Grądalski
Jerzy Kitowski
Kazimierz Kloc
Grzegorz Konat
Jacek Kotłowski
Juliusz Kotyński
Marek Lubiński
Stanisław Macioł
Krzysztof Malaga
Krzysztof Marczewski
Krzysztof Markowski
Anna Marzec
Ewa Miklaszewska
Józef Niemczyk
Krzysztof Pytka
Stanisław Owsiak
Krystyna Poznańska
Janusz Sawicki
Anna Skowronek-Mielczarek
Dominik A. Skopiec
Jacek Tomaszewski
Piotr Ważniewski
Bartosz Witkowski
Andrzej Wojtyna
Zuzanna Wośko
Marian Zalesko

Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238