Lista recenzentów

Katarzyna Bachnik
Krzysztof Bartosik
Horst Brezinski
Anna Chmielak
Tomasz Chmielewski
Anna Dąbrowska
Ladislau Dowbor
Bogusław Fiedor
Marian Gorynia
Marek Gruszczyński
Piotr Jeżowski
Witold Kasperkiewicz
Joanna Kotowicz-Jawor
Juliusz Kotyński
Eugeniusz Kwiatkowski
Maria Lissowska
Marek Lubiński
Krzysztof Marczewski
Anna Marzec
Ryszard Michalski
Ewa Miklaszewska
Paweł Miłobędzki
Bogusław Pietrzak
Krystyna Poznańska
Jacek Prokop
Krystyna Przybylska
Janusz Sawicki
Anna Skowronek-Milczarek
Tadeusz Smuga
Andrzej T. Szablewski
Jacek Szlachta
Andrzej Sznajder
Tomasz Tokarski
Jacek Tomaszewski
Jerzy Wilkin
Bartosz Witkowski
Janusz Witkowski
Andrzej Wojtyna

Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238