O czasopiśmie

Gospodarka Narodowa jest czasopismem naukowym poświęconym aktualnym zagadnieniom ekonomii i polityki gospodarczej.

Czasopismo ukazuje się od 1931 roku. Jest wydawane przez Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 2018 r. czasopismo jest kwartalnikiem (cztery numery w roku).

Gospodarka Narodowa jest indeksowana w:
Lista recenzentów artykułów jest publikowana corocznie w ostatnim numerze Gospodarki Narodowej (nr 4).

Liczba punktów MNiSW: 14


Licencje i dostęp

Wersja papierowa czasopisma Gospodarka Narodowa jest wersją pierwotną.

Teksty opublikowane w Gospodarce Narodowej są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić wyłącznie za zgodą Redakcji.

Artykuły opublikowane w Gospodarce Narodowej od 2005 r. są dostępne bezpłatnie, w pełnej wersji, na stronie internetowej czasopisma.

Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238