O czasopiśmie

Gospodarka Narodowa jest czasopismem naukowym poświęconym aktualnym zagadnieniom ekonomii i polityki gospodarczej.
Czasopismo ukazuje się od 1931 roku. Jest wydawane przez Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Zasady recenzowania artykułów oraz polityka rzetelności naukowej publikacji w Gospodarce Narodowej są opisane w sekcji Dla autorów.

Gospodarka Narodowa jest indeksowana w:
RePEc
CEJSH
BazEkon
Index Copernicus
ProQuest

Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238