Contact us

Postal address:

Gospodarka Narodowa
Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa, Poland

e-mail: gospodarka.narodowa@sgh.waw.pl


Managing Editor:

Grzegorz Konat (grzegorz.konat@sgh.waw.pl)

Office hours:
Mon. 4.30-5.30 p.m.
6/8 Madalińskiego St.
Building M, room 240
Warsaw, Poland
(+48) 225649394

Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238