Contact us

Postal address:

"Gospodarka Narodowa"
Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa

e-mail: gospodarka.narodowa@sgh.waw.pl

Managing Editor: dr Tadeusz Smuga
Office hours:
Mon. 2-4 p.m.
Thurs. 1-3 p.m.
6/8 Madalińskiego St.,
Building M, room 240,
Warsaw, Poland
tel. +48-22 564 93 94

Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238