Editors

Editor in Chief:
Marek Gruszczyński - SGH Warsaw School of Economics

Deputy Editor in Chief:
Jakub Growiec - SGH Warsaw School of Economics

Managing Editor:
Grzegorz Konat - Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute

Bogusław Fiedor - Wrocław University of Economics
Marian Gorynia - Poznań University of Economics and Business
Joanna Kotowicz-Jawor - Polish Academy of Sciences, Institute of Economics
Eugeniusz Kwiatkowski - University of Łódź
Maria Lissowska - SGH Warsaw School of Economics
Jacek Prokop - SGH Warsaw School of Economics
Tadeusz Smuga - Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research - National Research Institute
Jacek Szlachta - SGH Warsaw School of Economics
Andrzej Sznajder - SGH Warsaw School of Economics
Rafał Weron - Wrocław University of TechnologyAssociate Editors

Andrzej Wojtyna - Chairman, Cracow University of Economics
Nicola Acocella - Universita degli Studi di Roma 'La Sapienza'
Alfred A. Haug - University of Otago
Władysław Milo - University of Lodz
Witold M. Orłowski - Vistula University
Jerzy Osiatyński - Polish Academy of Sciences, Institute of Economics
Pascal Petit - Université Paris 13
Leonid Polishchuk - Higher School of Economics, National Research University, Moscow
Marek Rocki - SGH Warsaw School of Economics
Howard R. Vane - Liverpool John Moores University
Aleksander Welfe - University of Łódź, SGH Warsaw School of Economics
Anna Zielińska-Głębocka - University of Gdańsk

Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238