Editors

Bogusław Fiedor
Marian Gorynia
Jakub Growiec - Deputy Editor in Chief
Marek Gruszczyński - Editor in Chief
Joanna Kotowicz-Jawor
Eugeniusz Kwiatkowski
Maria Lissowska
Jacek Prokop
Tadeusz Smuga - Managing Editor
Jacek Szlachta
Andrzej Sznajder
Rafał WeronBoard of Associate Editors

Andrzej Wojtyna - Chairman, Cracow University of Economics
Nicola Acocella - Università degli Studi di Roma „La Sapienza”
Alfred A. Haug - University of Otago
Władysław Milo - University of Lodz
Witold M. Orłowski - Vistula University
Jerzy Osiatyński - Polish Academy of Sciences, Institute of Economics
Pascal Petit - Université Paris 13
Leonid Polishchuk - Higher School of Economics, National Research University, Moscow
Marek Rocki - SGH Warsaw School of Economics
Howard R. Vane - Liverpool John Moores University
Aleksander Welfe - University of Lodz, SGH Warsaw School of Economics
Anna Zielińska-Głębocka - University of Gdańsk

Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238