Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2017 ISSN 2300-5238