Spis treści numeru 2/2016

Zbigniew Dokurno, Bogusław Fiedor - Sustainable Development as the Concept of World Economy Development from Contemporary Macroeconomics Perspective

Henryk Bąk - Analiza nierównowagi gospodarczej wybranych państw strefy euro przy wykorzystaniu modelu IS–LM–BP

Tomasz Brodzicki, Dorota Ciołek - Determinanty działalności eksportowej polskich firm produkcyjnych

Michał Pronobis - Poziom rezerw walutowych a  koszty zarządzania nadpłynnością w  polskim systemie bankowym

Jan Fałkowski, Grażyna Bukowska - Monopolizacja władzy a  wyniki gospodarcze na poziomie Polski lokalnej

Anna Tobolska - System szkoleń i  podnoszenia kwalifikacji zawodowych jako forma transferu wiedzy w  przedsiębiorstwach międzynarodowych


DZIEWIĘĆDZIESIĘCIOLECIE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Ryszard Domański, Marian Gorynia, Bohdan Gruchman, Witold Jurek, Emil Panek, Maciej Żukowski - Uniwersytet Ekonomiczny w  Poznaniu (1926–2016)


RECENZJE

Recenzja książki: Ceny w  handlu zagranicznym Polski. Aspekty makro- i  mikroekonomiczne, redakcja naukowa Krzysztof Marczewski, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2014, s. 249 - rec. Dariusz J. Błaszczuk

Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2016 ISSN 2300-5238