Spis treści numeru 4/2016

Adam Koronowski - Technological Progress and Unemployment: Luddism and Beyond

Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Jacek Szlachta - The Vulnerability of Polish Regions to the Challenges of the Modern Economy

Witold Małecki - Finansjalizacja cykli koniunkturalnych i  jej konsekwencje dla polityki stabilizacyjnej

Paweł Baranowski, Artur Gądek, Damian Stelmasiak, Szymon Wójcik - Wyjechać czy zostać? Determinanty zamiarów emigracji zarobkowej z  Polski

Piotr Mielus - Dylematy reformy indeksów rynku finansowego


RECENZJE

Neoliberalizacja gospodarki a  jej zróżnicowanie przestrzenne - Kazimierz Kuciński

Recenzja książki: Janusz Szewczak, Banksterzy. Kulisy globalnej zmowy, Biały Kruk, Warszawa 2016, s. 192 - rec. Marek Lubiński

Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2016 ISSN 2300-5238