Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2016 ISSN 2300-5238